Plakat W POGONI                    

II CHARYTATYWNY  BIEG I MARSZ NORDIC WALKING

„W POGONI ZA ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”

4.12.2016  Kolbuszowa  godz. 13:00

                                                          mikolaj

REGULAMIN

 

CEL:

– Popularyzacja biegania oraz Nordic Walking, jako najprostszej formy czynnego wypoczynku

– Propagowanie zdrowego stylu życia , zachowanie zdrowia i dobrej formy

–  Promocja Gminy Kolbuszowa

 

ORGANIZATORZY BIEGU:

– Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej

– Miasto Kolbuszowa

– Patronat Honorowy Burmistrz Miasta Kolbuszowa -Jan Zuba

– Zarządy Osiedli nr 1,2,3

– Kolbuszowski Klub  Nordic Walking

 

 

TERMIN I MIEJSCE:

04.12.2016 (niedziela) Kolbuszowa, Stadion w Kolbuszowej ul. Wolska 2

Godzina 13:00

– Bieg Główny- 5000m   / Nordic Walking – 5000m

Biegi dla dzieci i młodzieży – ( udział bezpłatny!!!)

– Gimnazjum- 1000m

– Szkoła Podstawowa kl. 4-6 -600m

– Szkoła Podstawowa kl. 1-3 -400m

Biuro zawodów: (Hotel przy Stadionie) czynne od godziny 10:30 – 12:30 – weryfikacja zgłoszeń -wydawanie pakietów startowych -dokonywanie opłaty startowej -podpisywanie oświadczeń -odbiór numerów startowych

DEPOZYT/SZATNIE – hotel przy stadionie

 

PAKIET STARTOWY:

– numer startowy

– niespodzianka od św. Mikołaja

– posiłek po biegu

– medal dla każdego zawodnika!

TRASA BIEGU:

(Trasa: zróżnicowana o podłożu mieszanym – drogi asfaltowe + tereny leśne!)

 

OPŁATA STARTOWA:

– Bieg główny  +  marsz Nordic Walking w kat. Open – 30zł płatne w biurze , w dniu zawodów!

– Biegi dzieci i młodzieży  na 400m-600m-1000m -udział bezpłatny!

 

UCZESTNICTWO:

-W biegu głównym 5000m startują zawodnicy bez limitu wiekowego, zawodnicy niepełnoletni biegają za zgodą rodzica/prawnego opiekuna, – podpisane oświadczenia

-WSZYSCY UCZESTNICY podpisują w biurze zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu

 

UBEZPIECZENIE:

Organizator NIE ubezpiecza zawodników!!!

 

KLASYFIKACJA:

Bieg główny i marsz Nordic Walking na dystansie 5000m

Bieg główny miejsca 1-3 Kobiety – Mężczyźni

Marsz NORDIC WALKING  1-3 Kobiety – Mężczyźni

Biegi dzieci i młodzieży 1-3  Dziewczęta – Chłopcy

 

NAGRODY:

*** Pamiątkowy medal na mecie dla każdego uczestnika*** !!!

Bieg Główny, Marsz  Nordic Walking -kat.  Open 5000m ,  Puchary / statuetki dla najlepszej 3 (kobiet i mężczyzn)

– Nagrody rzeczowe  lub finansowe w zależności od pozyskania sponsorów!

 

POSIŁKI PO BIEGU:

Danie gorące,  herbata

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: – Bieg odbędzie się bez względu na pogodę!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany interpretacji regulaminu!

 

Kontakt:

-Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej TEL.17 227 39 75 , 172271131