Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej w roku 2018 realizuje umowy z zakresu; upowszechniania kultury fizycznej i sporu poprzez prowadzenie sekcji brydża sportowego, organizację zajęć piłki nożnej w grupie wiekowej młodzik – trampkarz, organizację zajęć w grupie wiekowej orlik – żak, organizację zajęć piłki siatkowej żeńskiej, oraz organizację zajęć w sekcji piłki nożnej w grupie wiekowej senior na terenach wiejskich w Gminie Kolbuszowa w miejscowościach ; Werynia, Zarębki , Przedbórz, Widełka, a także organizację imprez sportowo – rekreacyjno – kulturalnych, festynów o charakterze masowym, organizację imprez sportu zorganizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kolbuszowa, oraz organizację imprez objętych kalendarzem imprez  dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum oraz nadzór nad ich bezpieczeństwem.

Od drugiego półrocza 2018 roku Fundacja  ze względu na wycofanie się drużyny seniorów z rozgrywek w miejscowości Zarębki nie realizujemy umowy na rzecz tego Klubu, oraz ze względu na małe zainteresowanie piłką nożną chłopców w kategorii młodzik – trampkarz ograniczyliśmy liczbę drużyn do dwóch kategorii wiekowych.